Hana Pohajda je študij oblikovanja zaključila z magistrsko nalogo, v okviru katere je na podlagi raziskovanja izbranih slovenskih narodnih mitov in pripovedk oblikovala pohištvo. Naravne danosti Slovenije in elementi nesnovne kulturne dediščine so gradniki detajlov oblik treh kosov pohištva, ki jih je vizualizirala v številnih izpeljankah. Naslonjač simbolizira pripovedko iz gorskega področja Slovenije, dvosed izpostavlja slovenski mit iz nižinskega področja, medtem ko mizica izpostavlja pripovedko treh slovenskih rek. Čut za estetiko, natančnost, obvladovanje 3D-tehnologij in privlačna predstavitev izdelkov so avtorico vodili skozi celoten študij, kot tudi pri obštudijskih dejavnostih v PKP-projektu SmartGo4Goal. Aktivna je bila tudi v promocijskih aktivnostih študijskega programa. Oblikovala je duhovite grafike za socialna omrežja in video (https://www.youtube.com/watch?v=Lt_wCRtxesM&ab_channel=ioifsum) študijskega programa. Uspešna je bila tudi pri projektnem delu. Kreativni pristopi reševanja oblikovalskih izzivov kažejo na velik potencial, vreden priznanja perspektivne na področju produktnega oblikovanja.

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Predlagateljica
izr. prof. dr. Sonja Šterman, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru