Nominirani projekt stanovanja umetnice Björk, ki ga je izdelal Filip Kulčar, študent 3. letnika dodiplomskega študija na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, je rezultat semestrske naloge, pri kateri se študentje prvič srečajo z oblikovanjem prostora. To so njihovi začetni koraki v spoznavanju kompozicije in hierarhije prostorov, tehničnega izrisa tlorisov in prerezov ter konstruiranja preprostih struktur.
Filipov pristop preseneti s svojstveno analizo naročnice, pri čemer vse (danes pretežno digitalne) vsebine in njihove predvajalnike umakne v ozadje ter s tem v ospredje postavi zgolj unikatno bazično opremo. Interier v svoji surovosti vizualno deluje kot materializirana fuzija umetničinih pristopov pri kreiranju glasbe in njene celostne likovne podobe. Je izvrstna analogna platforma, ki daje slutiti glasbeničin način uporabe ter njen lastni upgrade hitro menjajočih se digitalnih naprav in vsebin.
Bivalna enota je urejena v večstanovanjski zgradbi na obrobju mesta.
V projektu je močno izpostavljen dialog žive in nežive narave, ki asociira na izseke glasbenih kompozicij glasbenice, na preplete in sinteze tako digitalnih kot analognih inštrumentov. Površine prostora se v igri kontrastov izmenjujejo v ritmu grobih in gladkih tekstur. Stanovanje se osredotoča na povezljivost meditativnih in intimnih prostorov domačega zavetja, ki umetnici omogočajo regeneracijo in prepotrebno izolacijo pred zunanjim svetom. Pri vstopu v bivalni prostor, kjer so tudi nujni servisni prostori, je opazna močna gradacija volumnov, ki jo usmerjajo poševni steni ter izvor naravne in umetne svetlobe, uokvirjene v veliko panoramsko okno. Dnevni, priložnostno tudi družabni prostor, se minimalno utopi v objemajoči tlak, iz katerega se v intimna prostora dvigujejo stopnice. Razmejuje ga cezura že prej omenjenih poševnih sten, prek katere je položena ozka horizontalna povezava med spalnico in manjšim spa-jem.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj
doc. Primož Jeza, u. d. i. a., arhitekt, pedagog na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje) ter na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani