Eva Glavan je diplomantka Fakultete za dizajn na smeri Moda in tekstilije. Pri svojem študijskem delu je vsa leta razvijala izviren oblikovalski izraz s poudarkom na lastni interpretaciji različnih ročnih in digitalnih tehnik. Stremi k uresničevanju vsebinsko bogatih oblikovalskih idej, večinoma izhajajočih iz osebnih zgodb in slonečih na raznoliki literaturi. Pri tem ohranja konsistentnost in prepoznavnost tako v uporabnih izdelkih kot v tekstilno-umetniških delih. Stenska tekstilija Vpliv človeka, predstavljena na mednarodnem bienalu tekstilne umetnosti BIEN 2023 v Kranju, je ročno izdelana kreacija. Predstavlja ogledalo človekovega ravnanja z naravo in opozarja na posledice naših nepremišljenih dejanj. Večplastno likovno ustvarjalnost, obarvano z občutljivostjo do narave, izkazuje tudi v diplomskem delu, v katerem raziskuje psihološki, fizični in čustveni vpliv narave na človeka, vsebine pa vpeljuje v izdelke za interier, izdelane v tehniki taftanja.  Pri oblikovanju tekstilnih vzorcev za tisk je inovativna, iskrena in vizualno učinkovita. Odlično zna povezati ilustrativno figuraliko z abstraktno poetičnostjo. O naštetih kvalitetah pričajo njeni vzorci, razstavljeni na tekstilnem bienalu BIEN 2023, kjer se je predstavila na razstavi Življenje oblik, ter na sejmu Ambient v letu 2022 v sklopu razstave Kakor si bomo postali, tako bomo spali. V letu 2022 je prejela tudi priznanje programa Ekošole za oblikovanje trajnostnega izdelka Unikatno oblačilo iz odsluženih moških oblek, ki ga je aprila 2022 pod mentorstvom izr. prof. Matee Benedetti predstavila na modni reviji Fakultete za dizajn v sklopu Ljubljanskega tedna mode – LJFW 2022. Istočasno se je na modni reviji pod mentorstvom izr. prof. Metoda Črešnarja in višje pred. Martine Šušteršič predstavila še s potiskano pelerino, ki je poleg tekstilnih vzorcev bila predstavljena na prvem bienalu tekstilne umetnosti BIEN 2021 v Kranju.

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagateljici
doc. Jana Mršnik, izr. prof. dr. Damjana Celcar, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod

Mentorica
doc. Jana Mršnik