Krasni novi svet: idejna zasnova arhitekturno-urbanistične ureditve nad poglobljeno železniško progo v Spodnji Šiški

Krasni novi svet, magistrsko delo Anje Mencinger na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, je večplasten premislek o mejah v prostoru. O fizičnih mejah, ki jih v prostoru gradimo, branimo, prestopamo, premikamo in rušimo, ter o nesnovnih mejah, ki jih zaznavamo posredno, a zato nič manj doživeto. Prepozna njihovo moč vztrajanja in sposobnost transformacije skozi čas ter s tem potencial za razvoj mestnih prostorov. Da je čezmejno povezovanje prostorov lahko celo bolj intenzivno, če meja ne izbrišemo, temveč jih nadgradimo v osi razvoja, je navidezno protislovje, ki ga je avtorica postavila v izhodišče projektnega predloga za dolgoročno preoblikovanje železniških koridorjev. Z drznostjo utopije Anja prestopa meje običajnega razmisleka o urbanem razvoju Ljubljane.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj
doc. Mitja Zorc, u. d. i. a., arhitekt in pedagog na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani