Ana Omahen, ki se je skozi celotno obdobje študija izkazovala kot izjemno vestna in predana študentka, je študentka Fakultete za dizajn na smeri Moda in tekstilije. Njeno študijsko delo je bilo usmerjeno v razvoj lastnega izraznega jezika, pri čemer se je s posebnim občutkom za detajle lotevala ročnih tehnik, v katerih je postala brezhibna in nekompromisna v doseganju natančnosti. Njena oblačila so precizno izdelana, motivi so prefinjeni, z uporabo raznovrstnih tekstilnih tehnik. Med njenimi raznolikimi izdelki velja omeniti kolekcijo ženskih oblačil, nastalo v zadnjem letniku študija. Linijski, ročno vstavljeni elementi romantično povezujejo tri osnovne barve v unikatno kolekcijo Dianthus – nebeški cvet, katere glavni motiv je gorenjski nagelj. Ta je simbol slovenske ljudske dediščine in tradicije, prav tako simbol ljubezni in naklonjenosti. Enostaven vzorec nageljna, ki se pojavlja na narodnih nošah je Ana v svoji kolekciji modernizirala in ga ponazorila z različnimi ročnimi tehnikami. Enako pozornost velja nameniti trajnostnemu oblačilu, izdelanemu iz tekstilnih ostankov podjetja Odeja, ki se spogleduje z izdelki visoke mode. Na bienalu tekstilne umetnosti BIEN 2023 v Kranju se je Ana predstavila kar s tremi deli, in sicer tekstilnim svetilom na razstavi Learning Through Nature, tekstilijo Bubble Lace, izdelano v tehniki cianotipije, ter prostorsko tekstilijo Sunrays, izdelano v tehniki makrameja.  Na splošno je že med samim procesom dela čutiti doslednost, premišljenost in potrpežljivost, ki jo privedejo do izjemno kvalitetnega končnega rezultata, zaznamovanega z minimalizmom, inovativnostjo in izvirnostjo. Privlačni rezultati so pogosto tudi primerni za prodajo. Ustvarjalna zrelost in druge zgoraj omenjene kvalitete, ki jih je disciplinirano pridobivala tekom študija, jo nedvomno uvrščajo med perspektivne posameznike na področju modnega in tekstilnega oblikovanja.

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagatelji
 izr. prof. Matea Benedetti, izr. prof. Metod Črešnar, doc. Jana Mršnik, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod

Mentorji
 izr. prof. Matea Benedetti,
izr. prof. Metod Črešnar, doc. Jana Mršnik