Za vse je mesto
Projektna študija bivalnih tipologij za ranljive skupine in idejna zasnova prostorov skupnosti na območju Hrovatinovega vrta v Ljubljani
Mentor: prof. Vasa J. Perović, MA (BiA)

V magistrskem delu na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani Ana Jerman uvodoma zastavi vprašanji: Ali lahko arhitektura ustvarja enakopravne pogoje bivanja za vse ter ali lahko spodbuja odprto in vključujočo družbo? Na osnovi niza sistematičnih analiz, ki prehajajo iz merila posameznika na merilo družbe in iz merila hiše na merilo mesta, avtorica razvije vzorčen primer kolektivnih tipologij bivanja. Tipologij, ki spodbujajo enakopravno kulturo sobivanja različnosti v družbi in preprečujejo izolacijo posameznih ranljivih skupin. S skrajno skrbno zasnovanim idejnim projektom konkretizira vizijo deinstitucionalizacije in integracije ranljivih skupin ter uveljavljanje »pravice do mesta«. Izbrana lokacija v centru Ljubljane, zelena poteza med Aškerčevo ulico in zaledjem vladne palače ob Gregorčičevi, izraža stališče avtorice o tem, kakšno mesto si želi: vključujoče, odprto in prehodno mesto za vse. S subtilno pozidavo med mogočnimi drevesi odpre sedaj nedostopna Hrovatinov vrt in rob nekdanje Emone ter ju vrne meščanom. Magistrsko delo Ane Jerman izpričuje izjemno oblikovalsko rahločutnost ter zmožnost poglobljenega razmisleka o zasnovi dostojnega življenjskega prostora in arhitekture za vse.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj
doc. Vlatka Ljubanović, univ. dipl. inž. arh., in asist. Mina Hiršman, mag. inž. arh., Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Mentor
prof. Vasa J. Perović, MA (BiA)