Aliia Iusupova je skozi celoten študijski proces izkazovala močan oblikovalski pristop, unikatno inovativnost ter željo po raziskovanju. V 3. letniku izrednega študija je v zimskem semestru izdelovala projekt prenove Letnega gledališča Studenec in v letnem pa projekt prenove Centra za mlade Domžale. Oba projekta izkazujeta svojevrsten pristop do oblikovanja, kompleksnost obdelave tehnične, grafične in predstavitvene risbe, za kar se njeno delo lahko uvršča med profesionalno izbrano.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj in mentor
pred. Benjamin Hafner, u. d. i. a., Fakulteta za dizajn