Parkiranje na dan dogodka predlagamo pri Fakulteti za družbene vede in pri Ekonomski fakulteti.