Nominirani projekt študentke Pami Prevolnik je rezultat dela pri letošnji nalogi, opravljeni v okviru magistrskega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje), pri predmetu Integralni pristopi v oblikovanju 1.
Pri slednjem raziskujemo pojav, ozadje in širši sociološki pomen tematsko obravnavanega objekta, predmeta ali storitve. Rezultat naloge je vedno vzpostavitev mreže soodvisnih objektov (predmetov ali storitev), ki so večinoma v funkciji javnega prostora.

V letošnji nalogi smo pod drobnogled sprva vzeli tržišče transportnih dronov ter ob zaključku študentskih prezentacij na trgu izbrali najučinkovitejšega. Na podlagi njegovih zmogljivosti smo ob obstoječih ljubljanskih vpadnicah in v centru zasnovali manjšo mrežo začasnih sprejemno-oddajnih postaj za paketne pošiljke.
Naloga študentov je bila, da iz ladijskih zabojnikov (najmanj dveh in največ sedmih) oblikujejo začasne tehnične objekte, ki omogočajo transport pošiljk z droni, strankam pa preprosto uporabo njihovih storitev.

Nekatere od lokacij so bile močno izpostavljene bližini ikoničnih objektov, npr. lokaciji ob Dunajski cesti nasproti Plečnikovega stadiona ali konstruktivističnemu obeležju Poti ob Tržaški cesti, spet druge so bile v družbi (pod)povprečja, kot npr. parazit na generičnem tkivu diskontnega trgovca ob Dolenjski cesti ali mikrosatelit pri ljubljanski toplarni ob Zaloški cesti.

Naloga je študentom dopuščala tako horizontalno kot vertikalno nizanje volumnov, ob upoštevanju funkcionalnih zakonitosti objektov, urbanističnih parametrov in konteksta izbranega prostora.

Predlagani projekt študentke Pami Prevolnik na ploščadi Ajdovščina ob Slovenski cesti prepričljivo komunicira z okolico in v konkurenci med še nekaj izvrstnimi projekti njenih kolegic in kolegov najbolje združuje v študijski nalogi iskane oz. zahtevane atribute. Poda jasno vizijo (mogočega) jutrišnjega dne ali celo prepriča, da tokrat obstaja možnost, da ne bomo zgolj improvizirali, ampak bomo pripravljeni pričakali novo storitev.

Perspektivni –
industrijsko oblikovanje

Predlagatelj
doc. Primož Jeza, u. d. i. a., arhitekt, pedagog na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje) ter na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani