OGRAJE KOČEVAR

V Ograjah Kočevar zagotavljamo celovite rešitve na področju ograjnih sistemov. Smo prvi slovenski proizvajalec in največji ponudnik ograjnih sistemov. Naše rešitve zagotavljajo varnost, estetsko dovršenost, vizualno zaporo in protihrupno zaščito bivalnim in poslovnim objektom. Zagotavljamo celovito storitev, od načrtovanja do izvedbe in montaže. Letno izdelamo preko 5000 ograjnih sistemov in montiramo preko 150 kilometrov ograj.

Referenčni projekti:
Z arhitekti Arhitekturnega biroja Krušec oziroma arhitektko Leno Krušec smo zasnovali projekt »K hiše«, ki vključuje več funkcionalni ograjni sistem. Zaokrožajo ga ograjni elementi kompaktne konstrukcije s ciljem optimalne kombinacije zagotavljanja željene stopnje varovanja objekta in vizualne prepreke mimoidočim, zaradi frekventne lokacije objekta. S podjetjem Arhem in arhitektom Alenom Mladinovom smo zasnovali projekt ograjnega sistema, ki vključuje naše celovite integrirane rešitve zunanje arhitekture individualnega bivalnega objekta. Sistem sledi ciljem estetske dovršenosti in maksimalne funkcionalnosti za investitorja. Nudili smo celovito projektantsko podporo od zasnove do izvedbe projekta. Aktualen je projekt s Tomori arhitekti , arhitektko Alenko Tomori, kjer smo v fazi projektiranja zunanje ureditve objekta. Cilj projekta je skladna rešitev celotnega sklopa ograjnih elementov (avtomatiziranih vrat, osebnega prehoda, ograje), kot posebnost pa bo izveden posebno prilagojen ekološki otok.

Predstavitev novosti:
Rešitve na poročju ograjnih sistemov vključujejo del zunanje arhitekture objektov, katere namen je zagotavljanje varnosti, zapiranje poti pogledom, omejevanje hrupa, estetska dovršenost in skladnost s celovito podobo objekta.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Odlična kombinacija varnosti in estetske dovršenosti vseh ograjnih elementov. Od ograje na mejah zemljišča, vrat za prehod oseb in vozil, ekoloških otokov, zunanjih stopnišč in balkonov ter nadtsreškov .

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Celovita in skladna ureditev zunanje arhitekture objekta, vse od izmer, zasnove, izvedbe in montaže na enem mestu.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Popolno zadovoljstvo osnovano na odzivnosti, specializiranosti in celovitosti.

Kontakt:

Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11
3312 Prebold
Brezplačna tel. št.: 080 23 02
Tel: +386 (0)3 570 12 21
E-mail: info@ograje.com
www.ograje.com