Mladi oblikovalci z Balkana (YBD) pravzaprav predstavljajo regionalno platformo nadarjenih posameznikov, ki je bila ustanovljena z namenom identifikacije ter promocije in razvoja kreativnega potenciala balkanske regije na področju produktnega oblikovanja. Tema tekmovalnega natečaja za leto 2019, »Krožno oblikovanje«, je mlade oblikovalce vzpodbudila k ustvarjanju proizvodov in konceptov, ki bi lahko pripomogli k tako zelo nujnemu premiku in spremembi paradigme v oblikovanju, proizvodnji in potrošnji, in sicer z uvajanjem načel krožne ekonomije ter vključevanjem lokalnega znanja in veščin ter virov, kar bi lahko imelo pozitiven vpliv tako na lokalno skupnost kot tudi na vedno bolj pereče globalne težave.

Lokacija: Mesto oblikovanja
Address: Dunajska cesta 123, Ljubljana
www.zavodbig.com
Exhibition dates: 16. 10.–8. 11. 2019
Odprto: vsak delavnik med 10. in 17. uro, v času glavnih dogodkov med 10. in 22. uro