Mateja Panter

Pooblaščena arhitektka in oblikovalka deluje na področju projektiranja arhitekture, oblikovanja interierja, produktov in grafike. Ukvarja se s kreativnim svetovanjem in strokovno publicistiko. Njeni projekti ponujajo celovite rešitve, so interdisciplinarni in vezani na kontekst prostora. Skupaj z akterji z drugih področij sestavlja kreativne platforme z namenom izvedbe projektov z dodano vrednostjo. Vedno znova skuša definirati ambiente s posebnimi atmosferami. Zanimajo jo vplivi hiper-urbanizacije, turbo-kapitalizma, informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvoj kulturnih modelov in socialnih okolij, področja kreativnih industrij in specifika lokalnega. Javno se zavzema za promocijo arhitekturne in oblikovalske stroke. Redno objavlja članke s področij arhitekture in oblikovanja v različnih medijih, je članica več strokovnih združenj in predstavnica v strokovnih komisijah.