Marjeta Zupančič; Soncesenca
Slovenija; www.soncesenca.si

Po končanem študiju na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo je izobra- ževanje nadaljevala z magistrskim študijem na Hochschule Wismar v Nemčiji (Architectural Lighting Design). Po vrnitvi v Slovenijo se že vec kot desetletje ukvarja s projektiranjem in svetovanjem na področju razsvetljave in osončenja, aktivna je v Slovenskem društvu za razsve- tljavo in v mreži za energetsko svetovanje EnSvet.

MAGICAL GARDEN

Lighting project is part of Lighting guerrilla festival. It is all about dynamic play of light and shadow, using colour reflections to conjure a different world.

RESTAURANT CUBO

Illuminated decorative wooden panels in restaurant are creating a warm frame for accent lit tabels, which appear as individual islands with their own intimacy.

HOTEL KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ

Classical building from last century is impressive by day and night. Accent illumination of richly decorated façade is making all the elements visible but no one predominating.