Kaj so izzivi oziroma trendi današnjega časa in kako se z lastno profesionalizacijo odzivate nanje?
Sodoben način življenja, ki prepleta bivanje v pretežno zaprtih prostorih, povečano mobilnost, izrazito timsko delo ter nenehno prehajanje med zasebnim in poslovnim predstavlja za oblikovanje svetlobe velik izziv. Potreba posameznika po zasebnosti vse bolj izpodriva še nedavno prevladujoči trend tako imenovanih odprtih pisarn. S personalizacijo različnih dejavnikov, tudi svetlobe, lahko pomembno prispevamo k ustvarjanju mikrookolja, ki ustreza posamezniku in pozitivno vpliva na njegovo počutje. Zato poteka naš razvoj tehnologije v smeri prilagajanja svetlobnega spektra različnim starostnim skupinam in različnim situacijam ter združevanja svetlobe in akustike. Vrhunsko tehnologijo nadgrajujemo z odličnim designom, kar daje našim izdelkom dodatno vrednost in emocionalno noto, zaradi česar ustvarjajo tople in intimne ambiente tudi zunaj domačega okolja.