Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, zastopa in predstavlja agencijo ter vodi in organizira delo ter poslovanje agencije. Med ključne naloge direktorice spadajo še sprejemanje splošnih aktov agencije, ki jih ne sprejema svet agencije, vodenje poslovne in kadrovske politike agencije ter priprava strokovnih podlag in predlogov za delo sveta agencije. Mag. Maja Pak ima več kot dvajset let delovnih izkušenj v turističnem sektorju.

Prijava na konferenco Kreativni turizem tukaj.