Kotizacije in vstopnice

Izobraževaln dogodki – konference, forumi, okrogle mize, predavanja idr. so ob stalnih in gostujočih razstavah namenjeni seznanjanju stroke z aktualnimi trendi na področju arhitekture in oblikovanja ter izpostavljanju inovativnih podjetniških idej. Domači in tuji strokovnjaki predstavljajo uspešne primere dobre prakse, analizirajo vizije in ideje, ki nam govorijo, kako se bo naše življenje spreminjalo v prihodnosti.
Dogodki so edinstvena priložnost za srečevanja med profesionalci s področij kreativnih industrij in gospodarstva.

Kotizacije za konferenco Big arhitektura
Vstopnice za ogled razstav Meseca oblikovanja
Vstopnice za Oblikovalsko okuševalnico Meseca oblikovanja

Kontakt

Špela Valenčič, spela@zavodbig.si, tel.: 01 431 22 22.