Z načrtovanjem prizidave k enodružinski hiši iz povojnega časa so arhitekti v veliki meri vplivali na obstoječo arhitekturo, vendar na subtilen in prefinjen način. Uspeli so jo obogatiti in ji dodali kvalitete, kot so dobra naravna osvetljenost, povezava z vrtom ter fleksibilen tloris z večjimi prostori, ki jih sodobni stanovalci od hiše pričakujejo in potrebujejo. Prizidek se prav nič ne vsiljuje, vendar samo nežno objame obstoječo celoto. Kljub temu lahko jasno beremo, kaj je novo in kaj je bilo že obstoječe. Avtorji se ne trudijo mešati in prikrivati meje med novim in starim, vendar oba dela skupaj delujeta kot čudovita in usklajena nova celota.

 

 

Prizidek, ki preseže prizidkarstvo

Arhitekti Krušec so pri načrtovanju bivanjskega prostora za dve generaciji na pomanjkljivosti tipične povojne stanovanjske gradnje odgovorili v novem prizidku. Soočili so se s problemom nizkega stropa v pritlični etaži in nefleksibilnih tlorisov z razmeroma majhnimi, slabo osvetljenimi sobami v oklepu nosilnih zidov.

Obstoječi stavbni fond je pred pragom vala prestrukturiranja in trajnostnih prenov. Hišo na Vrhniki so pred rušenjem obvarovali ekonomski in subjektivni argumenti; ohranitev domače hiše, v njeni lupini ujetih spominov in v stavbo vgrajene energije.

 

 

Odločitev za prenovo (in delno prizidavo) stare hiše ne zmanjšuje kakovosti prostorske rešitve. S posegom se obstoječe stavbno tkivo v enaki meri kot novogradnja odzove na potrebe uporabnika, v prostoru reflektira njegov način bivanja in preraste togost skeleta stavbe.

 

 

Zidovi obstoječe hiše niso zadušili investitorjeve jasne vizije o življenju v stiku z zunanjostjo in o skupnem preživljanju prostega časa družine. Zasnova izhaja iz dveh osnovnih motivov: prvič, neposredno povezati pritlično in etažno stanovanje z vrtom, in drugič, ustvariti pogoje za sodobno in dinamično bivanje.
Pritlični apartma za staro mamo je v prizidku dobil teraso in bivalne prostore z višjo svetlo višino, kot to omogoča etažna višina obstoječe hiše (2 m). Oblikovalsko dominanten element stopnišča z vrta na teraso je ugodil želji družine po stiku z zunanjostjo. Nadkrita terasa z jedilno mizo ostaja v bližini kuhinje in se prek steklene stene spaja z notranjim dnevnobivalnim prostorom. Ostali prostori se logično in v skladu z osnovnima motivoma nanizajo po etažah.

 

 

Volumen prizidka izkoristi dovoljeni faktor zazidanosti parcele in s premišljeno tlorisno geometrijo ustvari elegantno perspektivo fasad. Obstoječa hiša ohrani iskreno podobo iz časa nastanka in se kot kulisa združi s premišljeno dilatirano novogradnjo. Primer presega pojem dozidave in našemu narodu prizidkov obljublja lepšo prihodnost.

DATOTEKA
Uvodnik: Mateja Rogelj, Ko novi zidovi objamejo stare
Besedilo: Teja Zakrajšek, Prizidek, ki preseže prizidkarstvo
Fotografije: Miran Kambič

Arhitektura: Arhitektura Krušec
Lokacija: Vrhnika
Izvedba: 2009