KNAUF INSULATION

Knauf Insulation je mednarodno podjetje v družinski lasti. S svojimi 40 proizvodnimi obrati za proizvodnjo kamene, steklene in lesne volne po vsem svetu se umešča med vodilne svetovne ponudnike izolacijskih materialov. Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka je največji obrat za proizvodnjo kamene volne v skupini s skoraj 60 letno tradicijo. Zaposluje preko 430 ljudi. V Škofji Loki je tudi sedež razvoja tehnologije, produktov iz kamene volne ter prodajna organizacija za področje gradbeništva za regijo ter industrijske izolacije in zelene rešitve za svet v celoti.

Knauf Insulation igra na slovenskem trgu vodilno vlogo s svojo ponudbo naprednih in inovativnih izolacijskih rešitev, kot so steklena volna Knauf Insulation ECOSE brez fenol-formaldehidnih veziv, sistemi rešitev za zeleno infrastrukturo Urbanscape, …. Velike napore vlagamo tako po tehnološki kot tudi po aplikatvni plati v varovanje čistega okolja in zdravja ljudi. V preteklem obdobju je Knauf Insulation odigral tudi vodilno vlogo na področju ozaveščanja o učinkoviti rabi energije v stavbah kot tudi na področju trajnostne gradnje. Našim izdelkom, sestavam in sistemom dodajamo kakovostno tehnično dokumentacijo kot tudi software podporo za lažje delo z našimi materiali – program za izračun gradbene fizike, detajle, popisne tekste, program za izračun tehničnih izolacij ter v zadnjem času tudi BIM knjižnice.

Referenčni projekti:
Javne stavbe – energetska prenova in novogradnje – fasade, strehe, mansarde
Večstanovanjski objekti – bloki – energetske prenove – pasade, strehe, mansarde
Industrijski objekti – strehe, fasade
Tehnično – energetski objekti – izolacija cevovodov, toplovodov, napeljav

Predstavitev novosti:
Fasadne izolacije: negorljivi toplotno izolacijski materiali z izboljšano toplotno prevodnostjo in dodatnim obrizgom za boljši oprijem (plošče Smartwall)
Podstrešja, mansard, predelne stene, neobremenjene konstrukcije: steklena volna brez fenol formaldehidnih veziv (ECOSE Technology), svetovna inovacija
Inovativne zelene strehe Urbanscape: sistem ekstenzivnih zelenih streh z vpojnim filcem, ki zagotavlja boljše obvladovanje meteornih voda in hkrati boljšo rast sedumov

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Energetska učinkovitost (Fasade)
Trajnostna gradnja (naravni materiali za neobremenjene konstrukcije)
Obvladovanje meteornih voda (zelene stehe Urbanscape)
Manjša poraba vode (zelene stehe Urbanscape)

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Vse navedene tematike so del sodobne energetsko učinkovite in trajnostne gradnje s katero se srečujejo arhitekti.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Dobri.

Kontakt:

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 40 00
E-mail: post.slovenia@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.si

Strokovnjak prisoten na sejmu:
Domen Ivnašek
GSM: 040 306 411
E-mail: domen.ivnasek@knaufinsulation.com