KNAUF INSULATION

Podjetje Knauf Insulation je največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov, hkrati pa del korporacije Knauf Insulation s preko 30 tovarnami in več kot 5.000 zaposlenimi po vsem svetu. Podjetje je vodilno v branži v pokrivanju najširšega spektra izolacijskih rešitev, prepoznavno pa je tudi po svoji inovativnosti in trajnostno usmerjenih rešitvah. Med najprepoznavnejšimi inovacijami zadnjega obdobja srečamo vezivo ECOSE Technology, kjer smo fenol formaldehidno vezivo v naših mineralnih izolacijah nadomestili z bioobnovljivim vezivom ter sistem zelenih rešitev Urbanscape, med katerimi je najbolj uveljavljen sistem zelenih streh Urbanscape.

Predstavitev novosti:
Med najprepoznavnejšimi inovacijami zadnjega obdobja srečamo vezivo ECOSE Technology, kjer smo fenol formaldehidno vezivo v naših mineralnih izolacijah nadomestili z bioobnovljivim vezivom ter sistem zelenih rešitev Urbanscape, med katerimi je najbolj uveljavljen sistem zelenih streh Urbanscape.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Naše inovacije so zlasti usmerjene v iskanje okoljsko bolj sprejemljivih in trajnostnih rešitev. Človek in okolje sta za nas na prvem mestu, zato so naša iskanja vedno usmerjena v višjo energetsko učinkovitost kar rezultira v manjšem obremenjevanju okolja in dvigovanju ugodja bivanja. To vključuje tudi varnost bivanja – zlasti požarno varnost, ter višji nivo sprejemljivosi zraka v prostoru. Skušamo torej ustvarjati ugodnejše bivalne pogoje takov objektu, kot tudi zunaj objekta.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Naše rešitve so aktivno vključene v delo arhitekturnega načrtovanja tako z vidika programske podpore, ki jo arhitektom nudi naše podjetje, kot tudi z vidika samih izolacijskih rešitev, ki pomembno vplivajo na kakovost bivanja v objektu, ki bo nastal na podlagi arhitekturnih načrtov.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Vse naše inovativne rešitve so široko stestirane in sprejete tako v lokalnem, kot tudi v mednarodnem okolju.

Kontakt:

Knauf Insulation, d.o.o.
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 5114 000
www.knaufinsulation.si

Strokovnjak prisoten na sejmu:
Domen Ivnašek, tehnična podpora
GSM: 040 306 411
E-mail: domen.ivnasek@knaufinsulation.com