KALCER

KALCER Akustika prostora in zvočne izolacije so čedalje pomembnejši segment načrtovanja, gradnje in obnove prostorov. Funkcionalne rešitve vplivajo na čutno zaznavanje prostora: videz in zvok vplivata na počutje in dejavnost uporabnikov prostora. Podjetje KALCER prodajni progam dopolnjuje z novimi izdelki, da bi lahko pokrilo ves spekter zahtev naročnikov.

Referenčni projekti:
Študijski prostori Medicinske fakultete Maribor so tipičen primer prostorov, v katerih se akustika prostora merljivo odraža v učinkovitosti. Akustično ustrezno načrtovani prostori zagotavljajo optimalne razmere za intelektualno delo, s čimer na eni strani zelo pozitivno vplivajo na študijske uspehe, po drugi strani pa zagotavljajo primerne/zdrave delovne razmere za predavatelje.

Predstavitev novosti:
ECOPHON zvočni absorberji ugodno vplivajo na akustično udobje v prostoru. Tudi v velikih prostorih, z veliko gladkih površin in velikimi zasteklitvami, lahko z uporabo stenskih in stropnih absorberjev zmanjšamo odmev in nivo hrupa. Poleg stropa, ki se najpogosteje uporablja kot zvočno absorpcijska površina, se absorberje lahko namešča tudi na stene, ali pa jih namesti tako, da lebdijo v prostoru. Različne oblike in barve omogočajo prilagoditev željenemu stilu prostora in tako olajšajo delo arhitektu. Barve in oblike sledijo trendom in se prilagajajo zahtevam projektive.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Hrup v prostoru zelo negativno vpliva na počutje uporabnikov, ko gre za stalne uporabnike prostora – zaposlene, pa tudi na zdravje. Kadar zdravstvene težave povzročijo začasno odsotnost z dela zaradi bolniške ali trajno zmanjšano sposobnost (naglušnost), jih lahko tudi finančno ovrednotimo. Z minimalnim vložkom v fazi načrtovanja in gradnje lahko bistveno vplivamo na zdravje.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Težave zaradi slabih akustičnih delovnih razmer se pokažejo z leti, zato ni takojšnje reakcije na neprimerno oblikovane delovne prostore. Prepričani smo, da je pri projektiranju potrebno upoštevati celosten in predvsem dolgoročen vpliv grajenega prostora na uporabnika.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Še posebej, kadar se prostori prenavljajo, imajo stranke priložnost oceniti razmere pred in po rešitvi prostorske akustike. Olajšanje je ena izmed najpogostejših besed, ki jo uporabijo za opis spremembe. Poudarijo tudi umiritev ritma, zmanjšanje napetosti in stresa. Skratka zelo pozitivni odzivi.

Kontakt:

KALCER d.o.o.
IOC Trzin, Ljubljanska cesta 51
1236 Trzin
Tel.: +386 1 724 67 70
E-naslov: info@kalcer.si
www.kalcer.si