JUBHome

JUBHome je nova blagovna znamka skupine JUB, v okviru katere vstopamo na trg s ponudbo energijsko varčnih hiš v katerem koli standardu energijske varčnosti: od varčne hiše, pasivne hiše do plus energijske hiše. Sistem JUBHome je plod lastnega razvoja in proizvodnje. Zasnova temelji na energijski varčnosti in učinkovitosti, čvrstosti gradnje, na hitri in enostavni izvedbi ter arhitekturni raznolikosti.

Referenčni projekti:
Individualne hiše P+2

Predstavitev novosti:
JUBHome je lasten in celovit sistem masivne gradnje v načinu ICF (Insulated Concrete Form), sistem gradnje s toplotno izolativnimi opažnimi elementi. Rešitve zajemajo vse konstrukcijske sklope objekta: toplotno izolacijo pod temeljno ploščo objekta (JUBHome BASE), rešitve za gradnjo sten (JUBHome WALL) in strehe (JUBHome ROOF). Vsi produkti so rezultat lastnega znanja in proizvedeni v Sloveniji. Sistem toplotne izolacije pod temeljno ploščo JUBHome BASE in sistem za gradnjo sten JUBHome WALL sta namensko razvita in testirana za gradnjo na potresno ogroženih območjih. ICF sistemi so v svetu sicer že dalj časa uveljavljeni pri gradnji stavb, saj sistemsko omogočajo kakovostno in hitro masivno gradnjo energijsko zelo učinkovitih stavb.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Konstrukcijski sistemi JUBHome so izjemno toplotno izolativni, hkrati pa imajo visoko sposobnost akumulacije toplote. Če jih dopolnimo s kvalitetnim in zrakotesno vgrajenim stavbnim pohištvom, dobimo energijsko zelo učinkovite hiše.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
JUBHome sistem omogoča gradnjo enegijsko varčnih hiš po gradbenih standardih in zakonodaji evropske direktive 2010/31/EU, ki v 9. členu predvideva, da „države članice do 31. decembra 2020 zagotovijo gradnjo vseh novih stavb v standardu sNES – skoraj nič energijskih stavb.“

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Hitra gradnja in sistemsko zagotovljena kakovost gradnje energijsko varčnih masivnih hiš sta prednosti sistema zaradi katerih se stranke odločajo za gradnjo z JUBHome sistemom.

Kontakt:

JUBHome d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani
Tel.: 01 588 41 83
E-mail: info@jubhome.eu
http://jubhome.eu/

Strokovnjakinja prisotna na sejmu:
Tina Kunej
GSM: 031 347 326
E-mail: tina.kunej@jub.eu