Janko Rožič;
Slovenija

Janko Rožič, kurator konference Big arhitektura in predavatelj (Jesenice, 1959), je arhitekt in urbanist, arhitekturni teoretik, predavatelj in esejist. Dela v lastnem ateljeju, skupaj z arhitekti Odprtega kroga (G. Drašler, J. Polda, J. Kolić …). Bil je asistent raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo v Lju- bljani (1988–1996) in svetovalec ministra za kulturo (2005–2007). Od leta 2012 je tudi predavatelj na Oddelku za arhitekturo FGPA Univerze v Mariboru. Bil je pobudnik in arhitekt večkrat nagrajenega in svetov- no odmevnega Hostla Celica (sodelavci: Kočica, Okorn, Krmelj, Ostan, Zorko, Drašler – KUD Sestava). Za Hišo Raduha v Lučah (sodelavca: Drašler in Suhadolc) je prejel zlatega sejalca 2013 (nagrada za inova- tivnost v tuizmu, op. ur.), za Center Rinka v Solčavi (sodelavca: Lobnik in Podlipnik) je dobil zlati svinčnik 2012, Plečnikovo medaljo in medna- rodno nagrado Constructive Alps 2013. Skozi teoretično in praktično delo, ki temelji na uvidih v prostorske principe in jezikovne vzorce, povezuje lastno ustvarjalnost z najstarejšimi modrostmi umeščanja arhitekture v prostor ter z najsodobnejšimi umetniškimi, znanstvenimi in filozofskimi uvidi. Je avtor številnih esejev in soavtor knjige Sporoči- la prostora (ZRC SAZU, Ljubljana, 2008).

Portret: Miran Kambič