Jan Sadek, študent programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, skozi oblikovanje kolekcije raziskuje življenje samurajev in bojevniško etiko bušido. Njihovih sedem moralnih vrednot simbolno in subtilno uporabi kot gradnike estetske podobe. Pretvorjene v stabilne linije oblačil, uporabljenih materialov, plastenja in sestavljanja posameznih delov v celoto zrcalijo želene lastnosti. Pastelne barve simbolno očistijo dušo in samuraja prikažejo kot nežno zemeljsko bitje. Nasprotja v tej simboliki hkrati obravnavajo meje med ženskim in moškim oblačenjem. Kolekcija je bila ustvarjena na podlagi inovativnih pristopov in usvojenih tehnologij izdelave, ki jih študent spretno obvladuje, kar je dokazal že tudi s svojim dosedanjim sodelovanjem na različnih modnih dogodkih.

Perspektivni –
modno oblikovanje

Predlagateljici
izr. prof. dr. Sonja Šterman in viš. pred. mag. Silva Kreševič Vraz, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta zastrojništvo, Univerza v Mariboru

Foto
Luka Gaber