Študenta Jakob Vrečko in Damir Černec sta v kratkem roku izdelala kompleksen projekt vertikalnega mesta oz. stolpnice. Njegov presežek se je pokazal zunaj razvoja interierja: mejo oblikovanja notranjosti oz. sredice sta presegla z oblikovanjem konstrukcije objekta, ki hkrati postane tudi glavno izrazno sredstvo arhitekture – tako objekta kot tudi interierja. Konstrukcija je bila vedno del arhitekture in tudi interierja, saj vse na zemlji izhaja iz osnove gravitacije oz. težnosti. Arhitektura, prostor in tudi oprema imajo svojo konstrukcijo. Ko ta postane tudi del oblike oz. forme, lahko rečemo, da njena estetika ali lepota in čustveni naboj izhajata iz logičnih utemeljitev naravnih zakonov fizike.

Damir Černec in Jakob Vrečko sta s projektom na temo vertikalnega mesta oz. nakupovalne ulice, ki jo je pred časom načel Le Corbusier, pokazala na dodano vrednost zunaj interierja, doseženo v iskanju tistega »nekaj več«.

Perspektivni –
arhitektura

Predlagatelj in mentor
viš. pred. Benjamin Hafner, u. d. i. a., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem