Izhodiščna želja investitorja prenove Stanovanja pod Gradom, da se le-ta izvede s čim manjšimi finančnimi vložki, se je izkazala za temeljno odliko projekta. Rezultat je interier s poudarkom na arhitekturni kakovosti volumnov in konstrukcij obstoječega objekta. Oprema je dodana le lapidarno in izvedena s skromnimi sredstvi. Oblikovno je poenotena tako v materialu kot v barvi. Nov stanovanjski ambient je presenetljivo prostoren in zaradi bele barve svetlejši in doživljajsko večji. Tudi nove sanitarije so v prostor umeščene lapidarno, kot leseni volumni, ki so le prislonjeni ob steno.

Interier leta – zasebni

Avtorji
Davorin Počivašek, Urban Petranovič, Astrid Magajna, Andreja Ajlec; Arhitekti Počivašek Petranovič

Leto izvedbe
2022

Površina
82 m2

Lokacija
Ljubljana

Fotografije
Urban Petranovič