Prenova in umestitev šolske knjižnice na OŠ Vič pripoveduje tudi širšo zgodbo, pri kateri je šolska stavba spremenljiv organizem, ki se tekom svoje življenjske dobe prilagaja na različne pogoje – večje in manjše generacije otrok – in na spremenljive zahteve in principe izobraževanja. Nekdanjo šolsko avlo z nedefinirano vsebino in odprtimi možnostmi uporabe avtorji nadomestijo z osrednjim prostorom knjižnice. Knjiga in učenje na analogen način sta v današnji dobi digitalizacije in odtujenosti po eni strani preživeta, vendar se med mladimi borita za preživetje in tako ostajata skoraj edini način, ki razpira bolj poglobljeno učenje in raziskovanje. V dotičnem primeru prostor knjižnice postane dejansko in simbolno središče šole, ki – čeprav je navidez introvertiran in zaprt – s fino, filigransko opno povabi v svojo notranjost in hkrati pušča poglede odprte tudi navzven. Prav ta, natančno oblikovana in dimenzionirana krhka opna iz kovine in lesa omogoči to večplastno povezavo.

Interier leta – javni

Avtorji
Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič, Jan Žonta; ARP studio

Naročnik
Mestna občina Ljubljana

Izvedba
2021/22

Lokacija
Ljubljana

Foto
Tadej Bolta, Ana Skobe