Utemeljitev:
Interier je primer sodobnega prepletanja javnega in zasebnega, bivanja in dela. Avtorica je uspešno odgovorila na problem odnosa med potrebno intimo stanovanja in javnosti odprto galerijo. To vsekakor presega polje arhitekture, saj zahteva predvsem spremenjen odnos uporabnikov – tako lastnika kot javnosti – do souporabe tradicionalno izključno zasebnih prostorov.

Interier leta – javni

Avtor
Maja Stamenković, MA_ST_AR

Celostna grafična podoba galerije
Rok Mar

Umetniška dela na fotografijah
Simon Kocijančič, Maja Babič Košir, Ivana Bajec

Površina
88 m2

Leto izvedbe
2021

Lokacija
Ljubljana

Fotografije
Marijo Zupanov