Prenova stare podeželske domačije na Dobu pri Domžalah za turistične namen ustvari interier, ki spoštljivo išče navezavo na tradicijo. Turističnim obiskovalcem ponudi posebno, slikovito vzdušje, prežeto z identiteto lokalnega okolja, a z decetnimi, minimalnimi dodatki sodobnosti.  Interier je skozi likovno bogato opremo, obogateno z etnografskimi in historičnimi elementi, dopolnjen s sodobnejšimi funkcionalnimi elementi in detajli. Barvitost in taktilnost scenografsko dodelanega pristopa k oblikovanju notranjščine pričarata občutek sproščene, odprte domačnosti, ki pričaka goste iz drugih krajev. Hiša 1797 na ta način sledi sodobnim turističnim trendom, ki namesto da bi ponujali globalno poenotenost in množičnost ponudbe, promovirajo butičnost in prežetost z lokalno kulturo.

Interier leta – javni

Avtorica
Mateja Panter

Leto izvedbe
2021/2022

Lokacija
Dob pri Domžalah

Foto
Miran Kambič