Obnova meščanske hiše na robu starega ljubljanskega mestnega jedra spoštljivo vstopa v obstoječo prostorsko strukturo. Zgodovinske plasti se deloma odstrejo in prezentirajo na različne načine, z različnimi pristopi. Ponekod vidni, stari leseni stropniki stopajo v kontrast z belino ometanih sten. Mestoma struktura opečnih sten proseva skozi bel oplesk in na ta način poleg likovnega učinka tudi optično poveča prostor. Drugod spet je v kompozicijo vključena vidna sestava zidov v zatrepih. Premišljena in vsaki posamezni situaciji oz. prostoru prilagojena obravnava obstoječega poišče in nevsiljivo izpostavi najkakovostnejše, najbolj zanimive elemente, na primer fresko – rozeto v obokanem spodnjem prostoru, s čimer diskretno ustvari fokus hotelskega lobija. Sodobna, izčiščena lesena oprema, dopolnjena z unikatno oblikovanimi kosi lokalnih oblikovalcev in mednarodnimi klasikami vstopa v kontrapunkt z arhaičnostjo obstoječega prostora.  Butična turistična ponudba, ki ne briše posebne identitete hiše, temveč jo občutjivo in vešče nadgradi oz. posodobi.

Interier leta – javni

Avtorica interierja in notranje opreme
Tatjana Kerčmar

Avtor arhitekture
P PLUS arhitekti; Primož Boršič

Leto izvedbe
2023

Lokacija
Ljubljana

Foto
Ana Skobe