INNORENEW COE

Vizija InnoRenew CoE je na svetovni ravni postati vodilna inštitucija na področju raziskovanja obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, ter vpeljavi tega v industrijsko prakso. S tem bo InnoRenew CoE postal zgled za odličnost v mednarodnih raziskavah, za podporo gospodarstvu in za ozaveščanje in vključevanje javnosti v svoje aktivnosti.

Poslanstvo InnoRenew CoE je z interdisciplinarnimi raziskavami nadgrajevati najsodobnejše izsledke in dosegati znanstveno in inovacijsko odličnost, ter predvsem vzpodbuditi napredek na dveh glavnih raziskovalnih področjih.

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE bomo osredotočali na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

modifikacija lesa
restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).
Za doseganje ciljev projekta smo pripravili delovni načrt, ki služi kot osnova za rast in delovanje novega zavoda ter za implementacijo raziskav v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta.

Kontakt:

InnoRenew CoE
Livade 6, 6310 Izola, Slovenija
T: +386 (0)40 282 944
E: coe@innorenew.eu
https://innorenew.eu/sl