Vljudno vabljeni na okroglo mizo z ambasadorko italijanskega oblikovanja, arhitektko Giulio Fini s Politehničnega oddelka za inženirstvo in arhitekturo Univerze v Vidmu in arhitektko Polono Filipič Gorenšek s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Tema bo Regeneracija urbanih območij v okviru glavne teme IDD 2023 Kakovost, ki razsvetljuje. Energija oblikovanja za ljudi in okolje in teme BIG Arhitekture 2023 Prihodnost te opazuje. Okroglo mizo bo povezoval Boštjan Tadel.

Kje
Okrogla miza IDD bo potekala na festivalu BIG Arhitektura,
na velikem odru v prostorih L56,
na Litostrojski cesti 56, v Ljubljani

Kdaj
19. maja, od 12:00 do 13:00

Dogodek organizirata Veleposlaništvo Italije v Sloveniji in Italian Trade Agency v Ljubljani v sodelovanju z BIG SEE.
Okrogla miza bo potekala v angleščini.

Giulia Fini
Arhitektka, ki je diplomirala na Univerzi IUAV v Benetkah in doktorirala iz urbanističnih projektov in politik na Oddelku za arhitekturo in urbanistične študije Politehnike v Milanu. Trenutno je docentka na Politehničnem oddelku za inženirstvo in arhitekturo (DPIA) Univerze v Vidmu, kjer poučuje urbanistično tehniko in načrtovanje. Pred tem je bila docentka na Oddelku za arhitekturo in urbane študije (DAStU) Politehnike v Milanu, kjer je od leta 2010 opravljala raziskovalne in pedagoške dejavnosti na magistrskem študiju urbanističnega načrtovanja in teritorialnih politik ter magistrskem študiju arhitekture, grajenega okolja, notranjih prostorov. Giulia Fini je članica izvršnega odbora za Furlanijo – Julijsko krajino (prej za Lombardijo) Italijanskega inštituta za urbanizem (INU), kjer je odgovorna za dejavnosti Skupnosti za teritorialno prenovo. Je del znanstvenega odbora Urbanpromo in je bila del raziskovalne skupine INU90. Je urednica spletne znanstvene revije Planum. The Journal of Urbanism (www.planum.net). Pri svojem delu združuje raziskovalne in pedagoške dejavnosti z izkušnjami na področju urbanističnega oblikovanja in urbanističnega načrtovanja na različnih ravneh, poleg dolgoletne uredniške dejavnosti. Med njenimi raziskovalnimi in oblikovalskimi temami so: prostorska in tehnična razsežnost sodobnega urbanističnega načrtovanja, s poudarkom na: a) orodjih načrtovanja za trajnostni razvoj in urbano-teritorialno regeneracijo, b) strategije načrtovanja za trajnostno nemetropolitansko ozemlje, c) funkcionalna naselja in specializirana območja (tj. delovna, pisarniška, poslovna okolja), d) disciplinarna tradicija evropskega in italijanskega urbanizma. Trenutno je del delovne skupine Univerze v Vidmu za teritorialni vladni načrt dežele Furlanije – Julijske krajine in meduniverzitetnega nacionalnega raziskovalnega projekta iNEST Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem.

Polona Filipič Gorenšek
Arhitektka, ki je po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, magistrira na Berlage Institute na Nizozemskem. Je soustanoviteljica arhitekturnega biroja Studio Stratum v okviru katerega snuje raznolike arhitekturno – urbanistične projekte in študije, tudi nacionalno in mednarodno nagrajene, razstavlja, predava ter objavlja prispevke doma in v tujini. Sodeluje in vodi domače in mednarodne delavnice. Je tudi avtorica/soavtorica in kustosinja več razstav s področja arhitekture in prostorskega razvoja. Zaposlena je na Fakulteti za arhitekturo, UL, kjer kot izredna profesorica za področje urbanizma, vodi predmete Urbanistično oblikovanje, Arhitekturno in Urbanistično projektiranje. Je mentorica in somentorica več diplomskih in magistrskih del. Je pooblaščena arhitektka in članica ZAPS, kjer deluje v skupini Ženske v arhitekture. Je aktivna v izvršnem odboru Društva primorskih arhitektov, članica Odbora za prostor Mestne občine Ljubljana, strokovnega Urbanističnega sveta občine Bled, predsednica komisije za prostorski razvoj na Mestni občini Nova Gorica ter slovenska predstavnica mednarodnega združenja WCSA. Je soustanoviteljica Centra Arhitekture Slovenije. Kot članica strokovnega odbora programa Arhitektura in otroci leta 2013 prejme Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. V okviru raziskovalne dejavnosti jo prednostno zanima revitalizacija urbanih in podeželskih naselij znotraj paradigme trajnostnega razvoja.

Na dogodek Italian Design Day, ki bo potekal v okviru festivala BIG Arhitektura, se lahko brezplačno prijavite s spletno registracijo in uporabo kode, navedene v vašem povabilu: https://architecture.bigsee.eu/register/. Povabilo predstavlja vrednost 100 EUR. Če potrebujete kodo, nam pošljite e-pošto na bigarchitecture@bigsee.eu in navedite vašo strokovno dejavnost ter željo po udeležbi na okrogli mizi dogodka Italian Design Day.