Hiše 118

SPROSTITEV ČESA?

Prosti čas, kakršnega poznamo danes, je iztržek industrializacije družbe poznega 19. stoletja, ki je prinesla razmišljanje o delovnih pogojih in potrebah delavcev. Pred tem prosti čas v smislu vsakodnevnega in vsakotedenskega dela časa ni obstajal (vsaj ne za vsakogar). Prostočasne dejavnosti so namreč sledile daljšim letnim ritmom praznikov, običajev in praznovanj, koncept sprostitve pa ni bil sistematično pripoznan kot nujen za vsakogar…

NAKUP IZVODA SLO
NAKUP IZVODA TUJINA
NAROČNINA