Majhni prostori

O manjšanju se je vedno težko pogovarjati, zoprno je, vzbuja občutek odpovedovanja, ogroženosti. Kot ljudem se nam je težko čemurkoli odpovedati, celo škodljivim razvadam, kako bomo šele zmanjšali življenjske prostore? O velikosti bivalnega prostora je težko razmišljati, še težje moralizirati ali jo predpisovati. Večina sveta živi »na majhno«, mnogo skromneje kot pri nas. Vseskozi se moramo zavedati, da gre pri manjšanju življenjskega prostora za težavo nekaj najbogatejših odstotkov prebivalstva. Pa vseeno ti odstotki porabijo (porabimo) največ. Povprečna površina slovenskega stanovanja (torej stanovanjske enote) je bila v letu 2021 83 m2, manjša (manjša od 74 m) so bila stanovanja v mestnih občinah – Ljubljani, Celju, Mariboru, Kopru, pa tudi v Trbovljah in Cirkulanah. Velika stanovanja (nad 110 m2) najdemo na podeželju, najočitnejša pa je nadpovprečna velikost stanovanj v občinah, ki mejijo na MOL – v Komendi, Naklem, v Logu – Dragomerju, Vodicah …

HIŠE
Številka 127