Podeželje

Slovenija je podeželska država. Tega ne mislimo kot vrednostno sodbo, temveč kot dejstvo: na podeželju živi dobrih 40 % Slovencev (v mestnih naseljih dobrih 20 %, ostali pa na vmesnih območjih). Kljub temu pa ni povsem jasno, v kakšno smer naj razvijamo podeželje, vizija razvoja je šibka. Ko se spomnimo na podeželje, imamo v mislih kmetije, turistične, ekološke, majhne, morda samooskrbo s hrano, neokrnjeno naravo, romantično podobo skupnosti … Kaj pa ostalo? Med tveganja podeželja danes spadajo nezadostno prostorsko načrtovanje, razdrobljenost, demografski izzivi, degradacija okolja in narave, apetiti po nenadzorovani pozidavi … Kako danes misliti podeželje? Kako ga urejati? Kako ga okoljsko vzdržno izkoriščati? Kakšna naj bo vizija podeželskega prostora?

HIŠE
Številka 126