Javni interes

Javni interes je pravni pojem, pomeni prednost interesa širše skupnosti pred posameznikovim. Vendar pa je pojem tako nedefiniran, da se njegova vsebina določa vsakokrat sproti. Kaj se zgodi, ko sta vsebina javnega interesa arhitektura in prostor? Verjetno bi se vsi strinjali, da so v javnem interesu javni objekti, urejanje javnih prostorov, parkov … Kako z arhitekturo slediti interesu širše skupnosti pred posameznikovim? Kako ga regulirati? Kakšni projekti so v javnem interesu? Kako ga braniti pred vsakokratnimi apetiti v prostoru in okolju? Kakšna je vsebina pojma javni interes v arhitekturi?

HIŠE
Številka 125