O življenju in neživljenju

V tem trenutku se počasi nekako pobiramo po dobro leto trajajoči izčrpavajoči pandemiji. Ta se je globoko zažrla v vse vidike naših življenj in ob tem sprožila celo vrsto premislekov o naših življenjskih navadah.
V začetku epidemije smo se soočali z bojaznijo, da mesto kot oblika bivanja, ki poraja gostoto, gnečo, šte- vilne hotene in nehotene družabne stike, ne bo moglo preživeti …

HIŠE
Številka 120