Gradimo z naravo

Trajnostna, vzdržna, zelena, sonaravna, ekološka, holistična arhitektura … Kaj si predstavljate za temi izrazi?
Vsi pomenijo nekaj podobnega, nobeden od njih ni povsem določen. Zadnje desetletje ali dve jih pogosto slišim in nekateri med njimi so krilatice, s katerimi opletajo razne strategije, agende in vizije. Gotovo tudi zaradi njihove nedo- ločnosti in neoprijemljivosti. Dokler se pojem v svojem pomenu ne ustali, je zanimiv za razmislek, ko pa je uveljavljen, nam preostane le še, da ga (v našem primeru) izvajamo. Morda je ravno zato čas, da razmislimo o pomenu zgornjih izrazov. V tem uvodniku jih bom za preizkus uporabljala izmenljivo, pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo…

HIŠE
Številka 110