Novi načini bivanja

Vprašanje stanovanjskega problema je na neki način univerzalno človeško vprašanje. Seveda se ga v različnih kulturah in obdobjih lotevamo na različne načine, vprašanje pa ostaja isto: kje imam prostor, v katerem nemoteno bivam? V slovenskih razmerah to pomeni, da vsakdo stremi po svoji hiši, stanovanju, sobi ali vsaj svojem malem zasebnem kotičku. Presenetljivo pa je, da smo pri tem tako univerzalnem vprašanju tako prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Večkrat slišimo, da je slovenska stanovanjska situacija v krizi. Videti je namreč, da se pri nas reševanja lastne stanovanjske problematike vsakdo loteva po svoje, s svo- jimi pristopi in možnostmi …

HIŠE
Številka 109