Hiša je nastala v pogojih, značilnih za Bosno in Hercegovino: majhen proračun, slabo razvito gradbeništvo in neurejena gradbena zakonodaja. Kljub temu pa ji je z iskanjem alternativnih materialov, s premišljenimi detajli in drugačnim jezikom uspelo preseči prevladujoče vzorce.

 

 

Družinska hiša stoji na pobočju nad Sarajevom. Zgleduje se po katunih, bosanskih gorskih kočah, za katere je značilen kompakten volumen s strmo streho, odprto proti pobočju.
Kompozicija kubusov hiše in garaže se skupaj s tretjim, še nezgrajenim (pergolo), odziva na razpršenost okoliške gradnje. Hiša in garaža si stojita nasproti in ustvarjata različne sekvence prostora, upoštevajoč program hiše na različnih točkah tlorisa.
 


 
Hiša je kombinacija belega okvirja iz nagubane pločevine ter lesenega polnila na sprednji in zadnji fasadi. Lesena senčila spreminjajo značaj stavbe od odprtega do povsem zaprtega, ko hiša ni v uporabi.
Zaradi prezračevanega ovoja, mase stavbe in pravilne orientacije proti soncu ima hiša kljub dostopni ceni nizke toplotne izgube.
Dokaz, da je s premišljeno arhitekturo mogoč preskok v kakovosti.
 

 
Kje vidite presežek, dodano vrednost projekta?
Dodana vrednost je relativno poceni gradnja, pri kateri smo natančno premislili o prioritetah, izboru materialov in načinu gradnje. Presežek pa je zlitje z okolico in nadzorovanje pogleda – z zapiranjem na zadnji strani in odpiranjem od znotraj.
Filter arhitektura

 

 

DATOTEKA
Besedilo: Eva Štrukelj
Avtorji: Vedad Islambegović, Ibrica Jašarević, Asmir Mutevelić, Nedim Mutevelić
in Kenan Vatrenjak; Filter arhitektura

Fotografije: arhiv arhitektov

Izvedba: 2014
Lokacija: Nahorevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Površina: 150 m2
Parcela: 4000 m2
Pozidana površina: 185 m2
Toplotna prehodnost: U = 0,25 W/m2K
Investicija: 80.000 EUR