Zaradi programskih želja naročnika in razmeroma majhne parcele je bil volumen razvit v višino. Hiša je bila oblikovana za potrebe štiričlanske družine, principi bivanja v atrijski hiši pa so prilagojeni vertikalni obliki grajene lupine.
 

 
Koncept razporejanja prostorov je temeljil na optični povezavi med prostori in na dostopanju do sob na različnih nivojih. Nadstropja so po vertikali zamaknjena za pol etaže in se odpirajo v skupen centralni prostor.
Poteza stopnišča, velika odprtina do strehe s svetlobnikom, artikulira horizontalne in vertikalne komunikacije v hiši. Vodi tudi na streho, saj je celotna strešna površina zamišljena kot nadaljevanje zunanjih vrtnih površin. Na tleh, v središčni točki svetlobnega kvadra, je posajeno drevo, ki živi in se stara skupaj s prebivalci hiše.

 


 
Materiali, uporabljeni v zunanjosti in notranjosti, so takšni kot narava na vrtu, z napakami in medsebojnimi razlikami – ročno izdelana opeka in surov macesnov les.
Oblikovanje volumna hiše je monolitno, a vrsta detajlov v manjše merilo vnaša drobne ritme in nianse: načrtovani postopni prehodi površin od zaprtih k bolj odprtim znotraj hiše; plešoče sence na tla odslikanih vertikalnih vzorcev. Sodobna vila z obilo elegance.
 

 


 


 


 


 

DATOTEKA
Besedilo: Eva Štrukelj
Avtorji: Cristina Barna, Sorin Diaconescu; Outline Architecture Office
Fotografije: Sorin Diaconescu, Traian Cimpeanu
Izvedba: 2016
Lokacija: Bukarešta, Romunija
Površina: 386 m2