DATOTEKA
Arhitektura: Bernardo Bader Architects
Fotografije: Adolf Bereuter

Izvedba: 2016
Lokacija: Lochau, Avstrija
Površina: 200 m2