Spoznajmo se

Kako dobro se poznate? Se znate opisati v treh besedah? Kako dobro se poznamo kot narod? Se lahko označimo v treh besedah? Kako dobro poznamo našo arhitekturo? Bi jo lahko opisali v treh besedah?

HIŠE
Številka 114