DATOTEKA
Arhitektura: Tudor Ciocanescu in Lama Arhitectura
Fotografije: Radu Malașincu

Izvedba: 2015
Lokacija: Bukarešta, Romunija
Površina: 485 m2