GENIUS LOCI

Inštitut za arhitekturo in urbanizem GENIUS LOCI so ob realizaciji skupnega prvonagrajenega natečajnega projekta za World Trade Center ustanovili arhitekti Andrej Černigoj, Jadranka Grmek, Dejan Bevc in Janez Kuzman.
Ime inštituta, GENIUS LOCI – značilnost, pomen kraja in prostora, nakazuje bistvo arhitekturnega in urbanističnega snovanja, ki se naslanja na poznavanje geneze prostora v najširšem smislu.
Poglobljeno razumevanje konteksta ne rezultira v posnemanju in preprosti modifikaciji znanega temveč v pomensko zanimivi, likovno močni ter s sodobno tehnologijo pogojeni zamisli, ki je izpeljana s premišljeno kompozicijo zunanjih in notranjih volumnov, inovativno uporabo materiala, strukture, barv in svetlobe. Pomembna je učinkovita funkcionalna zasnova in fleksibilno prilagajanje omejitvenim faktorjem tekom projektiranja in gradnje.
Osebni pristop, spremljanje razvoja stroke, obvladovanje celotnega procesa načrtovanja od urbanizma do arhitekture, mreža stalnih sodelavcev za posamezna specializirana področja in popolnoma računalniško podprto delo zagotavljajo ob konkurenčnih cenah najvišji nivo storitev. To dokazujejo tudi številne nagrade in uspešne realizacije ter naročila renomiranih investitorjev.
Najbolj znane arhitekture, ki so nastale v biroju so ob Slovenski cesti WTC Ljubljana, Rotonda, BKS Banka, stavba Dunajska 63, na jugu glavne mestne ceste Trnovska vrata, v centru mesta Kapitelj in Vila urbana, ob Šmartinski cesti Zeleni trikotnik ter Modri kvadrat , oboje sedež FURS, v Župančičevi jami R5, znamenita trikotna stolpnica. Med številnimi manjšimi objekti, poslovnimi in stanovanjskimi, so tudi objekti kot je predstavljena Stanovanjska hiša JA.

Na sliki: Stanovanjska hiša JA, Hrpelje, 2016

Kontakt:

GENIUS LOCI d.o.o.
GSM: 041 664 106, 051 53 00755
www:genius-loci

Prisotna na sejmu: