ENERGETIKA B.B.

Biro Energetika B.B. je družinsko podjetje s 30 letno tradicijo. Podjetje je ustanovil Branko Biščak, dipl. inž. str., Prvotna dejavnost je vključevala projektiranje in nadzor strojnih instalacijskih del in opreme. Leta 2004 se je zaposlil sin, mag. Tomaž Biščak, u.d.i.a., ki je prevzel vodenje leta 2010. Podjetje je razširilo spekter dejavnosti z arhitekturnimi storitvami, projektiranjem notranje opreme, oblikovanjem, izdelavo energetskih izkaznic. Tomaž Biščak je dejaven tudi na znanstveno-raziskovalnem področju, kjer preučuje razvoj podeželskih naselij.
V biroju posebno pozornost namenjamo obnovam stavbne in naselbinske dediščine. Uspešno sodelujemo z spomeniško varstvenimi organizacijami, kjer s premišljenimi rešitvami stremimo k revitalizaciji objektov in prostora. Med pomembnejše in uspešne projekte izpostavljamo prenovo objekta Taverna v Kopru, obnovo vaškega trga in župnišča v Šmarjah pri Kopru (sodelovanje s podjetjem Proart in A.Mlinar), obnovo Ravbarjevega stolpa pri Planini ter grobnice Jurca v Postojni. Vsi projekti temeljijo na energetski učinkovitosti in trajnostni obravnavi.

Na sliki: Obnova grobnice Jurca, Postojna – pokopališče, l. 2015
Vsi projekti stremijo k energetsko učinkoviti in trajnostni obravnavi.

Kontakt:

ENERGETIKA B.B., Tomaž Biščak s.p.
GSM: 031 247765
TEL: 05 7203645
http://arhitekti-slovenije.com/studio-biscak/
E-mail:tomaz.biscak@siol.net
E-mail: energetikabb@siol.net

Prisoten na sejmu:

mag. Tomaž Biščak