Dr. Robert Agnič je leta 1998 končal študij kemijskega inženirstva na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Magisterij je leta 2004 opravil na ekonomski fakulteti, leta 2007 je doktoriral iz kemijskih znanosti. Dr. Agnič je bil na različnih vodilnih funkcijah zaposlen v podjetjih Julon d.d., Lek, d.d., Krka, d.d in Knauf Insulation, d.o.o., kjer je bil njegov glavni fokus na razvoju, sodelovanju z dobavitelji in partnerji ter implementaciji novih tehnologij/produktov in optimizaciji procesov. V podjetju Plastika Skaza je zaposlen od leta 2017, trenutno na funkciji Tehničnega direktorja.

V podjetju Skaza delujemo po načelih trajnostnega razvoja. Z jasno vizijo, ki se odraža v razvoju inovativnih izdelkov, povezujemo ljudi z naravo. Poganjajo nas vrednote, ki so vir odgovornega izpolnjevanja danih obljub, visokih ciljev za doseganje pričakovanj kupcev, poguma pri iskanju navdihujočih rešitev in trajnostne naravnanosti, ki jo dokazujemo s spoštovanjem naravnih virov. V Skazi ustvarjamo izdelke, ki so del krožnega gospodarjenja, brez odpadkov. Oblikujemo sodobne, inovativne rešitve iz bio-osnovanih in razgradljivih materialov. Inovativnost usmerjamo v rešitve, prijazne do ljudi in do narave.