Denis Štajdohar je vsestranski inženirski oblikovalec, ki je s svojo kreativnostjo, motiviranostjo in funkcionalno-estetskim pristopom k oblikovalskemu procesu vzor uspešnega mladega oblikovalca. Že v okviru magistrskega študija je uspešno realiziral več oblikovalskih projektov, tako študijskih kot tudi industrijskih. V okviru magistrske naloge je sistematično predstavil funkcionalno-estetski pristop k oblikovalskemu procesu na primeru inženirskega oblikovanja nove fitnes naprave. S svojim dosedanjim opusom nedvomno izkazuje velik potencial, zato ga brez dvoma prepoznavamo kot perspektivnega produktnega oblikovalca.

Opis magistrske naloge:
Trenažna naprava za vadbo in krepljenje nožnih mišic The Mad King of Kingbox uporabniku omogoča pravilno in varno izvedbo vaje za nožni potisk. Na podlagi izvedenih ergonomskih študij je bila oblikovana funkcionalna fitnes naprava, ki se prilagaja uporabniku in mu za doseganje najboljših rezultatov omogoča popolno izolacijo nožnih mišic. Končni produkt, ustvarjen skozi proces oblikovanja po metodologiji inženirskega oblikovanja, je celota, ki se sklada s portfoliom podjetja, hkrati pa izraža lastnosti – moč, togost, zanesljivost – ki jih od naprave pričakujejo uporabniki. Končni izdelek je bil optimiran na podlagi podrobnega in kritičnega testiranja končnega funkcionalnega prototipa.

Perspektivni –
industrijsko oblikovanje

Predlagatelj
doc. dr. Jasmin Kaljun, univ. dipl. inž. str., inž. obl., Katedra za konstruiranje in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru