CURK ARHITEKTURA

Arhitektura, oblikovanje, razvoj, sodelovanje …
Razvijamo nove, sodobne pristope obravnave prostora in oblikujemo po meri človeka, za človeka. Vedno načrtujemo z zavestjo ohranjanja tradicije in etičnega odnosa do okolja ter hkrati neprestano spremljamo in sledimo razvoju stroke. Projektiramo interdisciplinarno, saj v proces aktivno vključujemo strokovnjake drugih področij ter slovenske umetnike in oblikovalce.
Projekti na področju vzgoje in izobraževanja so nam še posebej pri srcu. Zavedamo se velike odgovornosti pri načrtovanju javnih prostorov, zato kreativni pristop združujemo z upoštevanjem sodobnih predpisov in standardov ter veljavno zakonodajo.

Na sliki: PRIZIDEK OŠ KOLEZIJA; Oš Kolezija, Cesta v Mestni Log 46, Ljubljana; leto izvedbe 2015

Kontakt:

CURK ARHITEKTURA
Gsm: 031 750 501
www.curkarhitektura.si
curk@curkarhitektura.si

Prisotna na sejmu:

Jožica Curk