21. april
18.00

Ogledaljarna
Vidovdanska 2
Ljubljana

VPOGLED V MESTO Z MESTA
Globalizacija, krize in kritični regionalizem – 1. del

“Pri sodobnem ustvarjanju je treba paziti na okolje, kontekst in tektoniko, ne zato ker bi mislili, da takšna arhitektura kljubuje “pojavu univerzalizacije” (tako je bilo mišljenje od štiridesetih let prejšnjega stoletja pa do Framptonovega eseja in tudi kasneje), ampak ker želimo prispevati k dolgoročni blaginji človeštva in našega skupnega planeta. Regionalizem, ki je zgolj opozicija univerzalizaciji, je brez pomena. Regionalizem je bolje razumeti kot rezultat kritičnega pristopa k trenutnemu stanju človeške družbe. V tem primeru lahko govorimo hkrati o Kritičnem Regionalizmu in o kritičnem globalizmu. Poudarek je na kritično.” Ken de Cooman, Beyond Critical Regionalism

Dogodki zadnjih dveh let so se dotaknili nas vseh. Morda bi lahko stanje pred krizo opredelili z naslednjimi besedami: “V svetu, v katerem je tehnologija gonilna sila našega vsakdana, je ohranjanje človeškega stika in človeške skupnosti vedno bolj pomembno. Sodelovanje in ustvarjanje ne pripomore samo k procesu oblikovanja ter delu v studiu, ampak tudi k osebnostni rasti”. Ohranjati to človeško v trenutni situaciji je še toliko bolj pomembno. Vsakodnevno zapiranje meja, omejevanje stikov, vse slabše gospodarske razmere malih in velikih ter nenazadnje skrajna delovanja politike, dodatno individualizirajo in izolirajo ljudi. Zato v spoznavanju samega sebe v času, ko je ohranjanje človeka tako rekoč ključnega pomena.
V prvem delu tridnevne konference bomo raziskovali sodobno arhitekturno prakso skozi različne pristope gostujočih arhitektov k novi realnosti.

Kurator in moderator prvega dela: Erik Jurišević (KONNTRA), moderatorka: Kristina Dešman

Debata je del konference, ki se bo odvijala v treh delih. Več tukaj.

Paradigma Ariadné, Madžarska

Paradigma Ariadné je studio iz Budimpešte, ki skozi prakso teoretskih, domišljijskih in narativnih oblikovnih procesov ustvarja izjemne arhitekturne vsebine. Studio so leta 2016 ustanovili Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár in Dávid Smiló.
Naročniki Paradigme Ariadné so zasebniki, ustanove, podjetja in lokalne uprave, ki želijo izvrstne ideje in rešitve na področju arhitekturnih znanj.
Paradigma Ariadné je z Dánielom Kovácsom postavila madžarski paviljon na Beneškem arhitekturnem bienalu leta 2021. Studio je svoje delo predstavil na razstavah v Budimpešti, Benetkah, Varšavi, Dunaju in v Ohio State, ZDA.

Mestna občina Sándorfalva je povabila Paradigmo Ariadné, arhitekturni studio iz Budimpešte, da oblikuje skedenj za bivole in izobraževalno pot na okoljevarstveno zaščitenem območju, ki je trenutno povsem prekrito s trstičjem. Prvotni namen projekta je bil naselitev bivolov na tem področju, kar bi imelo dve posledici. Po eni strani bi ljudje lahko obiskali izobraževalno pot in videli bivole v njihovem naravnem okolju. Po drugi strani bi bivoli s svojo prisotnostjo poživili območje, ki bi ponovno postalo močvirje z jezerom, kjer bi lahko živelo na stotine domorodnih vrst, ki jih trenutno ni zaradi pomanjkanja vodnih površin.
Naloga ni zahtevala samo oblikovanja, ampak tudi reinterpretacijo grajenih objektov v naravni pokrajini.
Konceptualno gre pri tem projektu za razumevanje poljedelskih gradenj v vzhodnoevropski pokrajini skozi čas. Tu vidimo mešanico skoraj sto let starih zgradb v tradicionalnem slogu ter modernih industrijskih objektov, kar včasih vodi do precej naivnih neskladij. Oba omenjena tipa arhitekture pa uporabljata velike, preproste geometrije, ki ustvarjajo posebno pokrajinsko podobo.
To podobo smo poskušali ohraniti v svoji organizirani, a radostni geometrijski kompoziciji. Ustvarili smo 500 metrov dolgo ukrivljeno pot s polmerom 500 metrov, ob kateri smo postavili nekaj objektov za opazovanje narave: skedenj za bivole, tri manjše inštalacije, ki uokvirijo pokrajino, in razgledno točko na koncu. Ker je pot ukrivljena, obiskovalci objekte odkrivajo enega za drugim, in šele s končne razgledne točke lahko vidijo celotno strukturo.

Arhitektura: Paradigma Ariadné Ltd.
Naročnik: Mestna občina Sándorfalva
Gradbenik: Fa-ker Sped Ltd.
Lokacija: Sándorfalva, Madžarska

Nikola Andonov; MADA Architecture studio, Srbija

Arhitekturni studio MADA je kolektiv, ki ga poganjajo ideje in ki išče nove prostorske izkušnje preko igranja z vlogami in merili ter preko uporabe metod izven meja eksperimentov.
Verjetno je najlažje razumeti MADIN pristop, če razumemo njeno ime – “mada” (v cirilici мада) v srbščini pomeni “čeprav”. Ta namig na odprtost zrcali idejo, da ti “oblikovanje ponuja rešitve tako, da raste in postaja ti”.
Od ustanovitve je MADA sodelovala že pri vrsti projektov, od Beneškega bienala, EXPO paviljona v Milanu, spominskega parka v Kuvajtu, do večuporabnega kompleksa v Beogradu in stanovanjskega bloka v Užicah v Srbiji.
Za svoje eksperimente in ideje je bila MADA že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji. Njeno delo je bilo objavljeno v raznih tiskanih in spletnih strokovnih medijih.

Na platoju na polotoku Luštica smo že pred skoraj desetimi leti začeli tkati prijateljstva in odkrivati stare kamnite strukture, ki jih je pokopal potres leta 1979, potem pa jih je še prerasla makija, rastlina, ki je še koze ne jejo.
Ne glede na program in obseg so vse strukture definirali določeni skupni elementi in narative – prikaz nepravilnosti, ohranjanje zgodovine in ponovna gradnja nečesa, za kar nihče ne ve, kako je nekoč izgledalo.
Pravila, ki smo se jih držali, so nas privedla do rešitve, pri kateri smo posnemali značaj okoliških ruševin v novih zgradbah, ki rastejo iz komaj vidnih sledi svojih prednic. Želeli smo usvariti nekaj novega, kar bi lahko imenovali staro.

Avtorji: MADA Architecture studio
Lokacija: Luštica peninsula, Črna gora

BC architects & studies, Belgija

Kooperativo BC sestavljajo BC architects, BC Studies in BC materials. S tem poudarjajo, kako je zadruga BC (Brussels Cooperation) zrasela, vtkana med prostor in ljudi. BC architects & studies deluje s tremi pravnimi subjekti, in sicer s področja arhitekture, raziskav, strokovnega znanja, eksperimentiranja ter proizvodnje materialov in gradnje. Kot hibriden biro BC manevrira med mejami vseh teh disciplin. Stremijo k temu, da svoje projekte ustvarjajo kritično in radikalno. Kritično pomeni, da svoje delo umeščajo v širši lokalni in svetovni kontekst ter se dotikajo tematike družbenega, ekološke- ga, ekonomskega, kulturnega, časovnega. Radikalno pomeni, da si zamislijo dolgoročne vplive zgradbe (procesa) in glede nanje odgo- vorno ukrepajo. Napetost med kritičnostjo in radikalnostjo je tista, ki napaja prakso BC. Z obstojem treh pravnih entitet, ki sestavljajo eno hibridno prakso, lahko BC deluje v več fazah gradbenega procesa. S tem pa lahko vnaša spremembe na bolj poglobljene načine – s prototipiranjem in integracijo novih ekonomskih in socialnih modelov gradnje.

LIBRARY FOR THE COMMUNITY OF MUYINGA

The first library of Muyinga, part of a future inclusive school for deaf children, in locally sourced compressed earth blocks, built with a participatory approach.

A thorough study of vernacular architectural practices in Burundi was the basis of the design of the building. Two months of fieldwork in the region and surrounding provinces gave us insight in the local materials, techniques and building typologies. These findings were applied, updated, reinterpreted and framed within the local know-how and traditions of Muyinga.

The library is organized along a longitudinal covered circulation space. This “hallway porch” is a space often encountered within the Burundian traditional housing as it provides a shelter from heavy rains and harsh sun. Life happens mostly in this hallway porch; encounters, resting, conversation, waiting – it is a truly social space, constitutive for community relations.

This hallway porch is deliberately oversized to become the extent of the library. Transparent doors between the columns create the interaction between inside space and porch. Fully opened, these doors make the library open up towards the adjacent square with breathtaking views over Burundi’s “milles collines” (1000 hills).

On the longitudinal end, the hallway porch flows onto the street, where blinders control access. These blinders are an important architectural element of the street facade, showing clearly when the library is open or closed. On the other end, the hallway porch will continue as the main circulation and acces space fot the future school.

A very important element in Burundian architecture is the very present demarcation of property lines. It is a tradition that goes back to tribal practices of compounding family settlements. For the library of Muyinga, the compound wall was considered in a co-design process with the community and the local NGO. The wall facilitates the terracing of the slope as a retaining wall in dry stone technique, low on the squares and playground of the school side, high on the street side. Thus, the view towards the valley is uncompromised, while safety from the street side is guaranteed.

The general form of the library is the result of a structural logic, derived on one hand from the material choice (Compressed Earth Blocks masonry and baked clay roof tiles). The locally produced roof tiles were considerably more heavy than imported currogated iron sheets. This inspired the structural system of closely spaced columns at 1m30 intervals, which also act as buttresses for the high walls of the library. This rhytmic repetition of columns is a recognisable feature of the building, on the outside as well as on the inside.

The roof has a slope of 35% with an overhang to protect the unbaked CEB blocks, and contributes to the architecture of the library.

Climatic considerations inspired the volume and facade: a high interior with continuous cross-ventilation helps to guide the humid and hot air away. Hence, the façade is perforated according to the rhythm of the Compressed Earth Blocks (CEB) masonry, giving the library its luminous sight in the evening.

The double room height at the street side gave the possibility to create a special space for the smallest of the library readers. This children’s space consist of a wooden sitting corner on the ground floor, which might facilitate cosy class readings. It is topped by an enormous hammock of sisal rope as a mezzanine, in which the children can dream away with the books that they are reading.

The future school will continue to swing intelligently through the landscape of the site, creating playgrounds and courtyards to accommodate existing slopes and trees. In the meanwhile, the library will work as an autonomous building with a finished design.

DATA:
Location: Muyinga, Burundi
Client: ODEDIM
Architects: BC architects
Photos:
Local material consultancy: BC studies
Community participation and organisation: BC studies and ODEDIM Muyinga
Cooperation: ODEDIM Muyinga NGO, Satimo vzw, Sint-Lucas Architecture University, Sarolta Hüttl, Sebastiaan De Beir, Hanne Eckelmans
Financial support: Satimo vzw, Rotary Aalst, Zonta Brugge, Province of West-Flanders
Budget: 40 000 €
Surface: 140m2
Concept: 2012
Status: Completed

REGIONAL HOUSE EDEGHEM

A regional house for the commune of Edeghem inside a warehouse, where kids can learn about nature and ecology.
This project is framed within a strengthen the current function but needs a new infrastructure. education of nature and ecology
wider masterplan for the Fort V site, aiming to of public park. It is conceived for the region.

The ‘bioclass’ is known to locals, as a new reception centre for The design interprets the existing warehouse as existing walls are considered as garden walls. The warehouse will be opened up in certain area’s to allow vegetation to grow in a controlled way. Zones will be installed which house rare plant species, a swamp, or a summer bar reception area. The hall is the first place to start excursions for fauna and flora, which can extend into the park of Fort V.

The Regional House itself reflects this educative and ecological approach through a radically sustainable and participative architecture. Structurally arched walls, inspired by the arch masonry of the fort, are made of compressed earth blocks from local clays. An insulation façade and roof of hempcrete is left apparent as finishing and makes this building CO2-negative. Only two construction techniques make the superstructure of this building honest, minimalistic and educational.

19000 blocks were produced in a 3 week workshop, and 312 m2 of hempcrete was installed in a 2 week workshop: together, more than 150 volunteers worked on and learned with this project.

DATA
Location: Edegem, Belgium
Client: Edegem
Architect: BC architects Cooperation:Stramien landscape
Util struktuurstudies (Kobe Stroobants), Bauphi energy consultancy
Photos: Thomas Noceto
Budget: 529 000 vat incl.
Surface: 350 m2
Concept: 2015
Status: in construction

Janko Rožič; Odprti krog, Slovenija

Janko Rožič (Jesenice, 1959), je arhitekt in urbanist, arhitekturni teoretik, predavatelj in esejist. Dela v lastnem ateljeju, skupaj z arhitekti Odprtega kroga (G. Drašler, J. Polda, J. Kolić, P. Benedičič …). Bil je asistent raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (1988–1996) in svetovalec ministra za kulturo (2005–2007). Od leta 2012 je tudi predavatelj na Oddelku za arhitekturo FGPA Univerze v Mariboru. Bil je pobudnik in arhitekt večkrat nagrajenega in svetovno odmevnega Hostla Celica (sodelavci: Kočica, Okorn, Krmelj, Ostan, Zorko, Drašler – KUD Sestava). Za Hišo Raduha v Lučah (sodelavca: Drašler in Suhadolc) je prejel zlatega sejalca 2013 (nagrada za inovativnost v tuizmu, op. ur.), za Center Rinka v Solčavi (sodelavca: Lobnik in Podlipnik) je dobil zlati svinčnik 2012, Plečnikovo medaljo in mednarodno nagrado Constructive Alps 2013. Skozi teoretično in praktično delo, ki temelji na uvidih v prostorske principe in jezikovne vzorce, povezuje lastno ustvarjalnost z najstarejšimi modrostmi umeščanja arhitekture v prostor ter z najsodobnejšimi umetniškimi, znanstvenimi in filozofskimi uvidi. Je avtor številnih esejev in soavtor knjige Sporočila prostora (ZRC SAZU, Ljubljana, 2008).

Avtorji: Janko Rožič, Žiga Okorn, Vesna Krmelj, Jiri Kočica, Ira Zorko, Aleksander S. Ostan, Gašper Drašler
Projekt: 1993
Izvedba: 2003
Lastnik: občina Ljubljana
Upravljalec: Ljubljanski grad

Erik Juriševič; KONNTRA, Slovenija, Severna Makedonija in Hrvaška

KONNTRA je mlad arhitekturni in oblikovalski studio, ki deluje v Sloveniji, Severni Makedoniji in na Hrvaškem. Leta 2018 so ga ustanovili Erik Jurišević, Mirjana Lozanovska in Silvija Shaleva. Predstavljajo drugačen pristop razumevanja in artikuliranja prostora, v katerem živimo. Brezpogojna volja, da s svojo domišljijo in raziskovanjem prostora s pomočjo arhitekture, puščajo priložnost, da arhitekturo približajo osebnostim. Po svojem pristopu s sodobnim, značilnim in barvitim izrazom postanejo prepoznavni po predstavitvi svojih arhitekturnih projektov. Njihovi kolaži vključujejo vsa čutila, da izoblikujejo izkušnjo prostora. Kot grafični manifest s simbolličnimi asocijacijacijami, omogočajo razumevanje zgodb prostora, ki ga ustvarjajo.
Nekateri med nagrajenimi natečaji so: 1. mesto za srednjo šolo in športno dvorano v Vukovarju na Hrvaškem; 1. mesto na mednarodnem natečaju za arhitekturno in urbano zasnovo stavbe Mestne hiše in glavnega mestnega trga v Zenici, Bosna in Hercegovina; 1. mesto za oblikovanje in prenovo Trga tradicionalnih obrti v Varaždinu na Hrvaškem; 2. mesto za Zdravstveni dom v Zagrebu na Hrvaškem. 4. mesto za vrtec v Stenjevcu v Zagrebu in raziskovalno središče ZICER v Osijeku na Hrvaškem.
V začetku leta 2021 je bil projekt Trga tradicionalnih obrti v Varaždinu nominiran za nagrado Mies van der Rohe 2022. Istega leta je KONNTRA vabljeni razstavljavec na 17. Beneškem Bienalu arhitekture pri projektu Othernity, madžarskega paviljona.

Projekt na trgu tradicionalnih obrti v Varaždinu je implementiral našo prvo nagrajeno zamisel. Ustvarili smo poseben odnos med trgom, mobilnim modularnim kioskom in baročnim mestnim jedrom. Šest modulov, ki se nevsiljivo zlivajo s trgom, ohranja odprt značaj prostora. Dodatni mobilni elementi omogočajo fleksibilnost prostora, ki se lahko prilagaja potrebam. Ogrodje kioska je narejeno iz jekla, kar zagotavlja trajnost in trdnost, preostanek pa je iz lesa.

Avtorji: KONNTRA
Foto: KONNTRA
Izvedba: 2020
Lokacija: Varaždin, Hrvaška

Prijavnici

Za ogled spletnega prenosa v živo, kliknite tukaj.

Zaradi omejenega števila oseb, ki jih sprejme Ogledaljarna, lahko vašo prisotnost na dogodku zagotovimo samo s predhodno potrditvijo. Prosimo vas, da nam posredujete vaš interes in željene termine. O možnosti udeležbe vas bomo obvestili v roku treh dni. 

[ezfc id=’134′ /]

Partnerji

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.