Avtorja: Radko Květ architectural studio: Radko Květ, Pavel Pijáček
Naročnik: Jihomoravský kraj, Regionální muzeum v Mikulově, Evropská Unie, ROP Jihovýchod

Leto izvedbe: 2016
Lokacija: Pavlov, Češka
Površina: 17 899 m2
Pozidana površina: 1134 m2
Foto: Gabriel Dvořák

Arheopark Pavlov je postavljen na mesto bogatih, a zaščitenih arheoloških najdb in širše zaščitene krajine. Arhitekti so predvidevali, da se najdbe nahajajo na globini 4- 5 metrov pod koto zemljine, zato je muzej vkopan in se simbolno poveže z jamskimi bivališči paleolitskega človeka. Prostori so umeščeni pod zemljo tako, da svetlobo v notranjost vodi serija premišljenih rezov v površino kopastega hriba- vhod, razgledni rezi proti krajini in množica malih betonskih stolpičev so landart; kot prgišče kamenja, napol preraslo z zelenjem. Muzej, ki je poklon začetkom civilazije a tudi naravni krajini, saj velika zelena streha zložno prehaja v okoliške griče in trdno ostaja del narave.

Poročilo pripravila Eva Štrukelj, predsednica žirije in kuratorka